CENA

Popularność instalacji gazowej wynika przede wszystkim z relatywnie niskich kosztów eksploatacji pojazdu w porównaniu z tradycyjnymi paliwami płynnymi. Cena jednego litra gazu stanowi zaledwie 1/3 ceny etyliny.

EKOLOGIA

Stosowanie paliwa gazowego w porównaniu z benzyną, zdecydowanie obniża poziom emisji toksycznych substancji do atmosfery.

PRZEPISY PRAWNE

Montaż instalacji gazowych w pojazdach reguluje szereg aktów prawnych. Właściciel pojazdu, którego instalacja gazowa nie jest zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie uzyska wpisu do dowodu rejestracyjnego (pojazd przystosowany do zasilania gazem). Nie można wtedy eksploatować pojazdu przy zasilaniu gazem, a instalację gazową należy zdemontować.

Przepisy regulujące montaż instalacji gazowych w samochodach:

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 (Dz. U. Nr 98, poz. 602)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz. U. Nr 44, poz. 432)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 września 1999 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów przy tym stosowanych. (Dz. U. Nr 81, poz. 917)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1999 r. w sprawie homologacji pojazdów. (Dz. U. Nr 91, poz. 1039)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

Od dnia 1.04.2002r., w związku z dostosowaniem polskich przepisów do wymogów Unii Europejskiej, należy montować instalacje gazowe z homologacją E67.01. Zmiana ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania instalacji gazowych. Starsze instalacje, z homologacją E67.00, można eksploatować dalej, jednak nie można ich przemontować do innego samochodu.